Hvordan regner man procent?

Procentregning er en vigtig matematisk færdighed, som bruges i mange hverdagssituationer. Men hvordan regner man egentlig procent korrekt? I denne artikel gennemgås de grundlæggende principper og metoder til procentregning, så du bliver klædt på til at løse procentberegninger korrekt.

Hvad er procent?

Før vi kigger på, hvordan man regner procent, er det vigtigt at forstå, hvad procent er. Procent betyder “ud af hundrede” og bruges til at udtrykke en brøkdel.

For eksempel, 25 % betyder 25 ud af 100. Når noget er 25 % af en helhed, udgør det en fjerdedel. Procent angiver altså, hvor stor en del af helheden noget er.

Sådan finder man procent af et tal

For at finde en procentdel af et tal, skal du gange tallet med procenten udtrykt i decimalbrøk.

Eksempel: 20% af 75

Omskriv 20% til decimalbrøk: 0,20 Gange 75 med 0,20: 75 x 0,20 = 15

Så 20% af 75 er 15.

Trinvise huskeregler

Her er trinvise huskeregler til at finde procent af et tal:

 1. Omskriv procenten til en decimalbrøk. Fjern %-tegnet og divider med 100. Fx bliver 20 % til 0,20.
 2. Gange det oprindelige tal med procenten udtrykt som decimalbrøk. Fx 75 x 0,20 = 15.
 3. Svaret er procentdelen af det oprindelige tal. Fx er 20% af 75 lig med 15.

Sådan regner du det i hovedet

I nogle situationer kan du hurtigt regne procent af et tal i hovedet ved at huske disse genveje:

10% – Flyt kommaet et ciffer til venstre 1% – Find 10% og divider med 10 25% – Find en fjerdedel ved at dele med 4 50% – Find halvdelen ved at dele med 2

Eksempler: 10% af 500 = 50 1% af 300 = 30 25% af 80 = 20 50% af 160 = 80

Sådan lægger du procent sammen

Hvis du skal finde den samlede procent, når der lægges forskellige procenter sammen, skal du gøre følgende:

 1. Omskriv alle procenter til decimalbrøker. Fx 15% = 0,15. 10% = 0,10.
 2. Læg decimalbrøkerne sammen. Fx 0,15 + 0,10 = 0,25.
 3. Gange med 100 for at få den samlede procent. Fx 0,25 x 100 = 25 %.

15% + 10% = 25%

Sådan trækker du procent fra et tal

For at trække en procentdel fra et tal, skal du gøre følgende:

 1. Omskriv procenten til en decimalbrøk. Fx 10% = 0,10.
 2. Gang procenten med tallet for at finde procentdelen. Fx 10% af 80 er 0,10 x 80 = 8.
 3. Træk procentdelen fra det oprindelige tal. 80 – 8 = 72.

10% af 80 er 8, så 80 – 10% (8) = 72.

Sådan regner du procentforøgelse

Vil du finde det nye tal efter en procentforøgelse, skal du:

 1. Omskriv procenten til en decimalbrøk. Fx 15% = 0,15.
 2. Læg 1 til decimalbrøkken. Fx 0,15 + 1 = 1,15
 3. Gange det oprindelige tal med den nye faktor. Fx 80 x 1,15 = 92.

15% forøgelse af 80 er 92.

Sådan regner du procentnedsættelse

Ved procentnedsættelse (rabat) gælder:

 1. Omskriv procent til decimalbrøk. Fx 10% = 0,10
 2. Træk decimalbrøkken fra 1. Fx 1 – 0,10 = 0,90
 3. Gange det oprindelige tal med faktoren. Fx 300 x 0,90 = 270

10% rabat på 300 kr. er 270 kr.

Forskellen på procentpoint og procent

Procentpoint og procent forveksles ofte. Men der er en vigtig forskel:

 • Procentpoint er den absolutte ændring i procent. Fx ændring fra 5% til 10% er 5 procentpoint.
 • Procent er den relative ændring i forhold til udgangspunktet. Fx ændring fra 5% til 10% er en stigning på 100%.

Husk forskellen, når du læser statistik og beregner ændringer.

Sådan regner du med procent via formel

I nogle tilfælde er det nødvendigt at sætte en formel op for at finde den rigtige løsning. Her er formlen til de grundlæggende procentregninger:

Procent af tal: Procent x Tal = Procentdel

Procentforøgelse: Tal x (1 + Procent) = Nyt tal

Procentnedsættelse: Tal x (1 – Procent) = Nyt tal

Sæt de kendte størrelser ind og udregn. Dobbelttjek altid svaret giver mening.

Praktiske eksempler på procentregning

Procent bruges i mange praktiske situationer. Her er nogle eksempler:

 • Tilbud og rabatter i butikker (fx 25% rabat på jakker)
 • Rente på lån og opsparing (fx 4% rente om året)
 • Skatte- og afgiftsberegning (fx betal 25% moms af prisen)
 • Statistikker og ændringer (fx arbejdsløsheden steg 3 procentpoint)
 • Beregne drikkevarer og tips (fx 15% i tips af regningen)
 • Omregne brøker og decimaltal til procent

Øvelse gør mester

Selvom procentregning kan virke svært, bliver det lettere jo mere du øver dig. Tag nogle stykker papir og find på egne regnestykker med procent. Tjek svarene med en lommeregner eller online procentregner. På den måde bliver du efterhånden ekspert i procentregning!

De grundlæggende principper er:

 • Forstå hvad procent betyder
 • Omskriv til decimalbrøk
 • Find procentdelen og læg sammen eller træk fra
 • Brug genveje i hovedet til enkle stykker
 • Sæt en formel op ved komplekse opgaver

Med den rette træning og erfaring kan du regne procent i det meste af hovedet. Det er en vigtig færdighed både privatøkonomisk og i mange jobs. Så ved at sætte tid af til procentregning jævnligt, bliver du en ekspert på området.

Scroll to Top