Dyr der starter med X | De mest almindelige & usandsynlige dyr

Dyr som starter med X:

  1. Xantus’ måge (Larus livens) – en fugleart
  2. Xantus’ kolibri (Basilinna xantusii) – en fugleart
  3. Xenarthra (Xenarthra) – en overordnet gruppe af pattedyr, der inkluderer bæltedyr, dovendyr og myreslugere
  4. Xenops (Xenops) – en fugleart
  5. Xenopeltis (Xenopeltis unicolor) – en slangeart
  6. Xerus (Xerus) – en gnaverart, herunder jordegern

Listen indeholder en række dyr, der starter med X. Det er muligt at der flere dyr, der starter med X, men denne liste bør give dig et udvalg af forskellige arter.

Information omkring dyr, der starter med X

Det er det først og fremmest på grund af sproget. Er det fx dansk, engelsk eller latin. Der kan findes et utal af underarter, lokale navne og sjældne arter, som vi måske ikke kender på dansk. Og så vil der altid være nye arter som opdages og dyerarter som uddør.

Så derfor vil det være tæt på umuligt, at nævne alle dyr som starter med X. Men spiller du et spil eller har gang i en gætteleg om dyr, som starter med X, så har du i hvert fald en rigtig god liste med de mest almindeligt kendte dyr som starter med X.

Kendte dyr, der starter med X

Nogle kendte dyr, der starter med X, inkluderer:

Xantus’ kolibri (Basilinna xantusii) – En lille, farverig fugl, der er kendt for sin evne til at svæve på stedet og dets hurtige vingeslag. Denne kolibri er primært fundet i det sydvestlige USA og det nordvestlige Mexico.

Sjældne og mindre kendte dyr, der starter med X

Nogle sjældne og mindre kendte dyr, der starter med X, inkluderer:

Xenops (Xenops genus) – En slægt af små fugle, der findes i Syd- og Mellemamerika. De er sjældne på grund af deres begrænsede udbredelse og foretrukne levesteder i tropiske skove.

Truede dyr, der starter med X

Nogle truede dyr, der starter med X, inkluderer:

Xantus’ muflon (Ovis canadensis xantusi) – En underart af den nordamerikanske muflon, som er truet på grund af habitatødelæggelse og jagt. Xantus’ muflon er primært fundet i Baja California, Mexico.

Særegne dyr, der starter med X

Nogle særegne dyr, der starter med X, inkluderer:

Xenoturbella (Xenoturbella genus) – En slægt af meget simple, fladorm-lignende dyr, der findes i dybhavet. Xenoturbella har en usædvanlig anatomi og er et af de mest primitive dyr kendt. Forskere er stadig usikre på deres nøjagtige placering i dyrets evolutionære træ.

Scroll to Top