Dyr der starter med Å | De mest almindelige & usandsynlige dyr

Dyr som starter med Å:

  1. Ål
  2. Ålekvabbe
  3. Ålekrage
  4. Årefodede fugle

Listen indeholder få dyr, der starter med Å. Der er ikke mange flere dyr, der starter med Å, men denne liste bør give dig dem der er af forskellige arter.

Information omkring dyr, der starter med Å

Det er ikke nemt, at lave en lang liste over dyr som starter med Å.

Det er det først og fremmest på grund af sproget. Er det fx dansk, engelsk eller latin.

Spiller du et spil eller har gang i en gætteleg om dyr, som starter med Å, så har du i hvert fald en rigtig god liste med de mest almindeligt kendte dyr som starter med Å.

Kendte dyr, der starter med Å

Nogle kendte dyr, der starter med Å, inkluderer:

Ål (Anguilla anguilla) – En langstrakt fisk, der er kendt for sin evne til at leve både i ferskvand og saltvand. Ålen er almindelig i Europa og findes ofte i floder og søer.

Sjældne og mindre kendte dyr, der starter med Å

Nogle sjældne og mindre kendte dyr, der starter med Å, inkluderer:

Ålekone (Syngnathus typhle) – En slægtning til søhesten, der findes i de nordlige dele af Atlanterhavet og Middelhavet. Ålekonen er sjælden og mindre kendt på grund af dens skjulte livsstil og unikke udseende.

Truede dyr, der starter med Å

Nogle truede dyr, der starter med Å, inkluderer:

Ål (Anguilla anguilla) – Selvom ålen er en kendt art, er den også truet på grund af overfiskeri, tab af levesteder og forhindringer for deres vandring, som fx dæmninger. Bestræbelser er i gang for at beskytte ål og deres levesteder.

Særegne dyr, der starter med Å

Nogle særegne dyr, der starter med Å, inkluderer:

Ålegræs-pipefisk (Nerophis ophidion) – En lille, slank fisk, der er tæt beslægtet med søheste og ålekonen. Ålegræs-pipefisken lever i ålegræsenge og er kendt for sin evne til at kamuflere sig ved at ligne ålegræsstrå.

Scroll to Top