Hvordan kondolerer man? Og hvad siger man til afdødes nærmeste?

Hvordan man kondolerer man, og hvordan finder man de rette ord og den mest hensigtsmæssige måde at kondolere på?

De svar vil du finde her.

Kort forklaring af kondolere og hvorfor det er vigtigt

Kondolere er en måde at udtrykke medfølelse og støtte over for en person eller en familie, der har mistet en elsket. Det er vigtigt at kondolere, fordi det viser omsorg og empati i en svær tid, og det kan hjælpe de sørgende med at føle sig mindre alene i deres sorg. At kondolere kan også bidrage til at skabe et stærkere bånd mellem mennesker i tider med tab og sorg.

Hvad er kondolence?

Definition og oprindelse af ordet

Ordet “kondolere” stammer fra latin, hvor “condolere” betyder “at lide sammen med”. Det er en kombination af præfikset “con-” (sammen med) og “dolere” (at lide). Dette understreger den grundlæggende idé om solidaritet og empati, som kondolenceudtrykket repræsenterer.

Forskellige kulturer og traditioner omkring kondolence

Kondolencepraksis varierer meget mellem forskellige kulturer og traditioner. I nogle kulturer er det almindeligt at besøge den afdødes familie og bringe gaver som mad, blomster eller penge for at vise støtte. I andre kulturer kan der være mere formelle ceremonier eller ritualer, der involverer bøn, recitation af hellige tekster eller specifikke begravelsesritualer. Der er også kulturelle forskelle i, hvordan man klæder sig til begravelsen, hvilke farver der er passende at bære, og hvilken type kondolencekort eller -beskeder der er mest passende. Det er vigtigt at være opmærksom på disse forskelle og respektere den sørgendes kultur og traditioner, når man kondolerer.

Hvornår er det passende at kondolere?

Tidspunkt og situationer, hvor kondolence er relevant

Kondolence er passende, når nogen har mistet en elsket person, hvad enten det er et familiemedlem, en ven eller en kollega. Det er vigtigt at udtrykke sin medfølelse og støtte i denne svære tid for at vise omsorg og empati.

Der er dog nogle situationer, hvor det kan være mere passende at kondolere end andre. For eksempel:

 • Når du hører om dødsfaldet for første gang
 • Ved begravelsen eller mindehøjtideligheden
 • Når du besøger den sørgende person eller familie kort tid efter dødsfaldet
 • I tiden efter begravelsen, når den sørgende person eller familie begynder at tilpasse sig deres nye virkelighed

Hvordan man vurderer, hvornår det er passende at kondolere

For at vurdere, hvornår det er passende at kondolere, bør du overveje følgende faktorer:

 • Din relation til den sørgende person eller familie: Hvis du er tæt på den sørgende person eller familie, er det vigtigt at vise din støtte så hurtigt som muligt. Hvis du ikke er så tæt, kan det være mere passende at vente med at kondolere, indtil der er en mere passende lejlighed, såsom begravelsen eller en mindehøjtidelighed.
 • Den sørgendes kultur og traditioner: Forskellige kulturer og traditioner har forskellige normer for, hvornår det er passende at kondolere. Sørg for at tage hensyn til den sørgendes kulturelle baggrund og respektere deres skikke og ritualer.
 • Tidspunktet for dødsfaldet: Hvis du hører om dødsfaldet kort tid efter, at det er sket, kan det være passende at kondolere med det samme. Hvis der er gået nogen tid siden dødsfaldet, og du ikke har haft mulighed for at kondolere før, kan det stadig være passende at udtrykke din medfølelse, men vær opmærksom på, at den sørgende person eller familie måske er i en anden fase af deres sorgproces.
 • Den mest passende metode: Overvej, hvad der vil være den mest passende måde at kondolere på, alt efter din relation til den sørgende person og situationen. Det kan være personligt, via telefon, e-mail, et kondolencekort eller via sociale medier. Vær opmærksom på den sørgendes præferencer og behov, når du vælger metoden.

Hvad skal man sige, når man kondolerer?

Generelle guidelinjer for, hvad man kan sige

Når du kondolerer, er det vigtigt at huske, at formålet er at udtrykke medfølelse og støtte til den sørgende person eller familie. Her er nogle generelle retningslinjer for, hvad man kan sige:

 • Vær ærlig og oprigtig i din medfølelse.
 • Lyt mere end du taler, og giv den sørgende person plads til at udtrykke deres følelser.
 • Hold det enkelt og fokuser på de sørgendes behov.
 • Del positive minder om den afdøde, hvis det er passende og relevant.
 • Udtryk din villighed til at hjælpe og støtte den sørgende person, men vær konkret om, hvordan du kan hjælpe.

Eksempler på passende kondolenceudtryk

Her er nogle eksempler på passende kondolenceudtryk, som du kan bruge som inspiration:

 • “Jeg er så ked af at høre om dit tab. Du er i mine tanker og bønner.”
 • “Mine dybeste kondolencer til dig og din familie. Jeg er her for dig, hvis du har brug for noget.”
 • “Jeg kan ikke forestille mig, hvad du går igennem lige nu, men jeg vil gerne være der for dig på enhver måde, jeg kan.”
 • “Din [relation til afdøde] var en fantastisk person, og vi vil alle savne dem meget.”
 • “Vær venlig at vide, at jeg tænker på dig og din familie i denne svære tid. Hvis der er noget, jeg kan gøre for at hjælpe, tøv ikke med at lade mig vide det.”

Ting man bør undgå at sige

Når du kondolerer, er det også vigtigt at være opmærksom på, hvad man ikke skal sige. Her er nogle ting, man bør undgå:

 • Undgå klichéer og tomme fraser som “Tiden heler alle sår” eller “De er på et bedre sted nu”.
 • Undlad at sammenligne deres tab med dine egne oplevelser. Hver persons sorgproces er unik.
 • Prøv ikke at finde en mening eller en grund til dødsfaldet, da dette kan virke nedladende og ufølsomt.
 • Undgå at give råd om, hvordan den sørgende person skal føle eller handle, medmindre de specifikt beder om det.
 • Vær forsigtig med at bringe op religiøse overbevisninger, medmindre du er sikker på, at den sørgende person deler disse overbevisninger og vil finde trøst i dem.

Hvordan man siger det

Den rette tone og tilgang

Når du kondolerer, er det vigtigt at bruge den rette tone og tilgang. Her er nogle tips:

 1. Vær empatisk og oprigtig i dit udtryk for medfølelse.
 2. Vær respektfuld og hensynsfuld over for den sørgendes følelser og situation.
 3. Brug en rolig og blid tone, når du taler eller skriver til den sørgende person.
 4. Vær opmærksom på din kropssprog og øjenkontakt, hvis du kondolerer personligt.

Skriftlig kondolence (emails, breve, kort) vs. mundtlig kondolence (personligt møde, telefonopkald)

Der er forskellige måder at udtrykke kondolence på, afhængigt af situationen og din relation til den sørgende person.

Skriftlig kondolence:

 • Brug et kondolencekort, e-mail eller brev, når du ikke kan være der personligt eller foretrækker at give den sørgende person tid og rum til at behandle din besked.
 • Vær kort og præcis i din besked, men vis din medfølelse og støtte.
 • Overvej at inkludere et minde om den afdøde eller en personlig anekdote, der kan bringe trøst til den sørgende person.

Mundtlig kondolence:

 • Hvis du kondolerer personligt eller via telefon, skal du huske at lytte mere end du taler og give den sørgende person tid og rum til at udtrykke deres følelser.
 • Brug en rolig og blid tone, når du taler.
 • Vær forberedt på at yde praktisk hjælp eller støtte, hvis det er nødvendigt, og lad den sørgende person vide, at du er der for dem.

Sociale medier og kondolence: Dos and don’ts

Sociale medier kan være en nyttig måde at udtrykke kondolence og støtte på, men det er vigtigt at følge nogle grundlæggende etikette-regler for at undgå utilsigtede misforståelser eller såre følelser.

Dos:

 • Vær respektfuld og hensynsfuld i din besked.
 • Skriv en personlig besked snarere end en generisk kommentar, hvis det er muligt.
 • Overvej at sende en privat besked i stedet for en offentlig kommentar, hvis du ikke er tæt på den sørgende person.

Don’ts:

 • Undgå at dele detaljer om dødsfaldet eller den afdødes personlige oplysninger, medmindre den sørgende person har givet tilladelse til det.
 • Lad være med at “like” eller reagere på andres kondolencebeskeder, da det kan virke upassende eller ufølsomt.
 • Vent med at skrive en kondolencebesked på sociale medier, indtil den sørgende person eller familie selv har delt nyheden om dødsfaldet, for at respektere deres privatliv og ønsker.

Hedder det “kondolere” eller “kondolerer”?

Ordet “kondolerer” kommer fra latin “condolere”, som betyder “at føle sorg med”. Når man kondolerer, udtrykker man sin medfølelse og sorg over for en person, der har oplevet et tab, oftest ved et dødsfald. Det er en formaliseret måde at udtrykke sin støtte og medfølelse på over for de efterladte.

Det er korrekt at sige “Jeg kondolerer” eller “Vi kondolerer”, hvilket direkte oversat betyder “Jeg deler din sorg” eller “Vi deler din sorg”. Så i denne kontekst, vil den korrekte form at bruge være “kondolerer”, med et “r” til sidst.

Formen “kondolere” uden “r” er ikke korrekt på dansk. Bemærk at ordet er relativt formelt og bruges ofte i officielle eller mere traditionelle sammenhænge, eksempelvis i kondolencekort eller i formelle meddelelser. Det er mindre almindeligt i uformel tale, hvor folk ofte vil vælge mere dagligdags udtryk for at udtrykke deres sympati.

Endvidere er det værd at bemærke, at sprog er i konstant udvikling, og hvordan man bruger visse udtryk kan variere afhængigt af lokation. Hvad der betragtes som “korrekt” i en given sammenhæng kan være underlagt ændring over tid.

Hvorfor det er vigtigt at vise empati og støtte

At vise empati og støtte til en sørgende person eller familie er afgørende, fordi det:

 • Hjælper den sørgende person med at føle sig mindre alene i deres sorg og smerte.
 • Viser, at du bekymrer dig om dem og er villig til at være der for dem i denne svære tid.
 • Kan give trøst og hjælpe den sørgende person med at begynde at acceptere og bearbejde deres tab.

Praktiske måder at hjælpe den sørgende person eller familie på

Der er mange praktiske måder, hvorpå du kan hjælpe en sørgende person eller familie, herunder:

 • Tilbyde at lave mad, købe ind eller udføre andre huslige opgaver.
 • Hjælpe med at arrangere begravelsen eller mindehøjtideligheden, hvis det er passende og ønsket.
 • Tilbyde at passe børn, kæledyr eller tage sig af andre familiemedlemmers behov.
 • Være til rådighed for at lytte og tale med den sørgende person, når de har brug for nogen at dele deres følelser med.
 • Tilbyde praktisk hjælp og støtte med juridiske og administrative opgaver i forbindelse med dødsfaldet, såsom at håndtere forsikringer, testamente og lignende.

Respekt for den sørgendes behov og grænser

Når du støtter en sørgende person eller familie, er det vigtigt at respektere deres behov og grænser. Her er nogle tips:

 • Giv den sørgende person tid og plads til at bearbejde deres tab. Prøv ikke at presse dem til at åbne op eller føle sig bedre, før de er klar.
 • Vær opmærksom på den sørgendes kulturelle og religiøse overbevisninger og respekter deres skikke og ritualer i forbindelse med dødsfaldet.
 • Følg den sørgendes ønsker og præferencer, når det kommer til kommunikation og støtte. Nogle mennesker foretrækker at tale om deres følelser, mens andre måske ønsker mere praktisk hjælp.
 • Respekter den sørgendes grænser for, hvor meget de vil dele om deres tab og sorgproces. Hver person håndterer sorg forskelligt, og det er vigtigt at anerkende dette.
 • Vær tålmodig og forstående, idet du anerkender, at sorg er en langvarig proces, der kan tage tid at komme igennem. Bliv ved med at være der for den sørgende person, selv efter at den første akutte fase af sorg er ovre.

Kondolencegaver og ritualer

Kulturelle og religiøse skikke omkring kondolencegaver

Kondolencegaver og ritualer varierer afhængigt af kulturelle og religiøse traditioner. Det er vigtigt at være opmærksom på den sørgendes baggrund og overbevisninger, når man vælger en passende gave eller gestus.

 • I nogle kulturer, såsom kristne og jødiske traditioner, er det almindeligt at bringe blomster eller mad til den sørgende familie.
 • I islamiske traditioner kan det være mere passende at give penge til velgørenhed på vegne af den afdøde.
 • I buddhistiske traditioner kan gaver som frugt, blomster eller røgelsespinde tilbydes som en del af begravelsesritualerne.
 • I hinduistiske traditioner kan det være passende at give mad eller andre praktiske genstande for at hjælpe den sørgende familie under deres sørgeperiode.

Eksempler på passende gaver eller gestus

Her er nogle eksempler på passende gaver eller gestus, som du kan overveje, når du kondolerer:

 • En buket blomster eller en plante, der symboliserer liv og håb.
 • En kurv med mad eller færdigretter, der kan hjælpe den sørgende familie i en tid, hvor de måske ikke har energi eller tid til at lave mad.
 • Et mindeobjekt, såsom et fotografi, en skulptur eller en bog, der repræsenterer den afdøde og kan give trøst og styrke til den sørgende person.
 • En donation til en velgørenhedsorganisation eller en sag, som den afdøde var passioneret omkring.
 • Et kondolencekort med en personlig besked, der udtrykker din medfølelse og støtte.

Hvordan man kan deltage i begravelsesritualer og ceremonier

Deltagelse i begravelsesritualer og ceremonier er en måde at vise respekt for den afdøde og støtte den sørgende familie på. Her er nogle tips til, hvordan man kan deltage på en respektfuld og hensynsfuld måde:

 • Klæd dig passende og respektfuldt, idet du tager hensyn til kulturelle og religiøse normer for begravelsestøj.
 • Ankom til tiden og vær opmærksom på eventuelle særlige instruktioner angående ceremonien eller ritualerne.
 • Vis respekt for den sørgende familie ved at give dem plads og tid til at sørge og deltage i ritualerne.
 • Følg den sørgende families ønsker og præferencer, når det kommer til at deltage i ritualer, såsom at tænde lys, lægge blomster eller recitere bønner.
 • Vær opmærksom på dine egne følelser og reaktioner under ceremonien og vær støttende over for andre deltagere, der måtte have brug for trøst eller empati.

Kondolencegaver og ritualer

Kulturelle og religiøse skikke omkring kondolencegaver

Kondolencegaver og ritualer varierer afhængigt af kulturelle og religiøse traditioner. Det er vigtigt at være opmærksom på den sørgendes baggrund og overbevisninger, når man vælger en passende gave eller gestus.

 • I nogle kulturer, såsom kristne og jødiske traditioner, er det almindeligt at bringe blomster eller mad til den sørgende familie.
 • I islamiske traditioner kan det være mere passende at give penge til velgørenhed på vegne af den afdøde.
 • I buddhistiske traditioner kan gaver som frugt, blomster eller røgelsespinde tilbydes som en del af begravelsesritualerne.
 • I hinduistiske traditioner kan det være passende at give mad eller andre praktiske genstande for at hjælpe den sørgende familie under deres sørgeperiode.

Eksempler på passende gaver eller gestus

Her er nogle eksempler på passende gaver eller gestus, som du kan overveje, når du kondolerer:

 • En buket blomster eller en plante, der symboliserer liv og håb.
 • En kurv med mad eller færdigretter, der kan hjælpe den sørgende familie i en tid, hvor de måske ikke har energi eller tid til at lave mad.
 • Et mindeobjekt, såsom et fotografi, en skulptur eller en bog, der repræsenterer den afdøde og kan give trøst og styrke til den sørgende person.
 • En donation til en velgørenhedsorganisation eller en sag, som den afdøde var passioneret omkring.
 • Et kondolencekort med en personlig besked, der udtrykker din medfølelse og støtte.

Hvordan man kan deltage i begravelsesritualer og ceremonier

Deltagelse i begravelsesritualer og ceremonier er en måde at vise respekt for den afdøde og støtte den sørgende familie på. Her er nogle tips til, hvordan man kan deltage på en respektfuld og hensynsfuld måde:

 • Klæd dig passende og respektfuldt, idet du tager hensyn til kulturelle og religiøse normer for begravelsestøj.
 • Ankom til tiden og vær opmærksom på eventuelle særlige instruktioner angående ceremonien eller ritualerne.
 • Vis respekt for den sørgende familie ved at give dem plads og tid til at sørge og deltage i ritualerne.
 • Følg den sørgende families ønsker og præferencer, når det kommer til at deltage i ritualer, såsom at tænde lys, lægge blomster eller recitere bønner.
 • Vær opmærksom på dine egne følelser og reaktioner under ceremonien og vær støttende over for andre deltagere, der måtte have brug for trøst eller empati.

Kondolerer man når et kæledyr dør?

Ja, det er helt normalt og passende at kondolere, når nogen mister et kæledyr. Kæledyr er ofte meget elskede familiemedlemmer, og deres tab kan være lige så smertefuldt som at miste en menneskelig ven eller familie. Når du kondolerer, anerkender du personens tab og udtrykker sympati for deres smerte.

Hvordan man kondolerer kan variere baseret på kulturelle normer og personlige præferencer. Nogle gange kan det være nok at sige noget simpelt som “Jeg er så ked af at høre om dit tab” eller “Jeg føler virkelig med dig i denne svære tid”. Du kan også skrive et kort eller sende en blomst, hvis det føles passende.

Husk, at alle sørger forskelligt, så det er vigtigt at være respektfuld og forstående. At vise medfølelse og støtte kan hjælpe personen gennem deres sorgproces.

Scroll to Top